Co badam

przestrzenie maziowe | staw rzepkowo-udowy (SRU) | troczki rzepki boczne | więzadła kolana | ścięgna kolana | łąkotki | dół podkolanowy |

USG STAWU SKOKOWEGO I STOPY - strona grzbietowa | USG STOPY - strona podeszwowa | USG ŚCIĘGNA ACHILLESA | USG BIORA | USG MIĘŚNI KOŃCZYNY DOLNEJ | USG BARKU | USG ŁOKCIA |

przestrzenie maziowe
- jama stawu kolanowego (zachyłek nadrzepkowy, boczny, przyśrodkowy i podkolanowy)
- kaletka przedrzepkowa
- kaletka podrzepkowa powierzchowna
- kaletka podrzepkowa głęboka
- kaletka brzuchato-półbłoniasta („torbiel Bakera”)
- kaletka półbłoniasta
- pochewki gęsiej stopki powierzchownej (czyli ścięgien mięśni krawieckiego, smukłego i półścięgnistego)

staw rzepkowo-udowy (SRU)
- chrząstka i warstwa podchrzęstna kłykci kości udowej
- ukształtowanie udowej powierzchni stawu rzepkowo-udowego
- wysokość ustawienia rzepki
- boczne ustawienie (lateralizacja) rzepki
- przednia (kostna) powierzchnia rzepki i jej krawędzie oraz czepiec ścięgnisty rzepki
- ścięgno mięśnia czworogłowego uda (pasmo od głowy prostej, pośredniej, bocznej i przyśrodkowej)
- troczki rzepki przyśrodkowe (w tym więzadło rzepkowo-udowe przyśrodkowe)

- troczki rzepki boczne
- więzadło rzepki („kolano skoczka”)
- ciało tłuszczowe Hoffy

więzadła kolana
- poboczne piszczelowe (MCL)
- poboczne strzałkowe (LCL)
- krzyżowe przednie (ACL)
- krzyżowe tylne (PCL)

ścięgna kolana
- mięśnia krawieckiego
- mięśnia smukłego
- mięśnia półścięgnistego
- mięśnia półbłoniastego
- mięśnia dwugłowego uda
- mięśnia brzuchatego łydki
- mięśnia podkolanowego
- pasmo biodrowo-piszczelowe

łąkotki
- przyśrodkowa (MM)
- boczna (ML)
- więzadła wieńcowe obu łąkotek
- torbiele okołołąkotkowe

dół podkolanowy
- mięśnie dołu podkolanowego
- nerw piszczelowy i strzałkowy wspólny
- tętnica i żyła podkolanowa
- kaletki dołu podkolanowegoUSG STAWU SKOKOWEGO I STOPY

STRONA GRZBIETOWA
- przestrzenie maziowe
- kaletki kostki przyśrodkowej i bocznej
- pochewki ścięgien mięśni długich zginaczy i prostowników oraz mięśni piszczelowych, strzałkowych
- jamy stawów stępu i śródstopia (staw skokowy górny i dolny, staw Choparta, staw Lisfranca, stawy MTP, PIP i DIP)
- zarysy kostne stawów i kości stopy (nadżerki, osteofity, złamania)
- gangliony

więzadła stopy
- więzadła bocznej strony stawu skokowego górnego
- piszczelowo-strzałkowe przednie
- piszczelowo-strzałkowe tylne
- strzałkowo-skokowe przednie ATFL)
- strzałkowo-piętowe (CFL)
- więzadło bocznej strony stawu skokowego dolnego
- więzadło piętowo-skokowe boczne
- więzadła przyśrodkowej strony stawu skokowego górnego
- więzadło trójgraniaste
- więzadło piszczelowo-łódkowe
- więzadło piszczelowo-skokowe przednie i tylne
- więzadło piszczelowo-piętowe
- więzadła stawu Choparta
- więzadło piętowo-sześcienne grzbietowe
- więzadło rozdwojone
- więzadło skokowo-łódkowe grzbietowe
- więzadła stawu Lisfranca
- więzadła stępowo-śródstopne
- aparat torebkowo-więzadłowy stawów śródstopno-paliczkowych i międzypaliczkowych

ścięgna stopy (wraz z ich pochewkami i troczkami)
- mięśnia strzałkowego długiego
- mięśnia strzałkowego krótkiego
- mięśnia piszczelowego przedniego
- mięśnia prostownika długiego palucha
- mięśnia prostownika długiego palców
- mięśnia strzałkowego trzeciego
- mięśnia piszczelowego tylnego
- mięśnia zginacza długiego palców
- mięśnia zginacza długiego palucha


USG STOPY (STRONA PODESZWOWA)
- tkanka podskórna stopy
- rozcięgno podeszwowe
- zarysy podeszwowe głów kości śródstopia i palców oraz kości piętowej
- trzeszczki palucha
- ścięgna mięśni długich zginaczy palucha i palców oraz ścięgno mięśnia ;strzałkowego długiego
- zmiany na przebiegu nerwów (np. „nerwiak Mortona”)
- inne nietypowe zmiany tkanek miękkich tej okolicy
- tzw. „ostroga piętowa”


USG ŚCIĘGNA ACHILLESA
- struktura ścięgna Achillesa
- ościęgno (wraz z badaniem dynamicznym jego ślizgu)
- kaletka ścięgna Achillesa i kaletka podskórna piętowa
- zarysy kostne guza piętowego (ściana kostna kaletki ścięgna i pole jego przyczepu piętowego)
- trójkąt tłuszczowy Kagera


USG BIODRA
* staw biodrowy
- jama stawu biodrowego (wysięk/krwiak, patologie błony maziowej)
- zarysy kostne przedniej części głowy i szyjki kości udowej
- chrząstka na przedniej powierzchni głowy kości udowej
- przednia krawędź panewki stawowej (obrąbek kostny panewki)
- chrzęstny obrąbek stawowy w części przedniej
- konflikt udowo-panewkowy
* okolice stawu biodrowego
- ścięgno mięśnia prostego uda i jego przyczep do kolca biodrowego przedniego dolnego
- ścięgno i kaletka mięśnia biodrowo-lędźwiowego
- zarysy krętarza większego k. udowej
- przyczepy mięśniowe do krętarza większego
- kaletka okołokrętarzowa


USG MIĘŚNI KOŃCZYNY DOLNEJ
- mięśnie pośladkowe
- mięśnie gruszkowaty i czworoboczny uda
- mięsień krawiecki
- mięsień smukły
- mięsień przywodziciel długi i krótki uda
- mięsień grzebieniowy
- mięsień przywodziciel wielki uda
- mięsień czworogłowy uda
- mięsień dwugłowy uda
- mięsień półścięgnisty
- mięsień półbłoniasty
- mięsień podkolanowy
- mięsień brzuchaty łydki
- mięsień płaszczkowaty
- mięsień piszczelowy przedni i tylny
- mięsień zginacz długi palucha
- mięsień zginacz długi palców
- mięsień strzałkowy długi i krótki
- mięsień prostownik długi palucha
- mięsień prostownik długi palców
- mięsień strzałkowy trzeci
- mięśnie krótkie palców stopy: prostowniki, zginacze, przywodziciele i odwodziciele


USG BARKU
- staw barkowo-obojczykowy
- więzadła kruczo-barkowe, kruczo-ramienne, kruczo-obojczykowe
- kaletka podbarkowo-podnaramienna
- kompleks torebkowy przednio-górny i torebka tylna
* stożek rotatorów:
- ścięgno mięśnia podłopatkowego
- ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego i jego brzusiec
- ścięgno mięśnia podgrzebieniowego i jego brzusiec
- ścięgno m. obłego mniejszego i jego brzusiec
- ocena zachowania się stożka rotatorów w badaniu dynamicznym (rotacja zewnętrzna i wewnętrzna oraz odwodzenie ramienia)
- jama stawu ramiennego
- tylny obrąbek stawu ramiennego
- ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia oraz jego pochewka włóknista i maziowa
- mięśnie okolicy barku
- mięsień naramienny
- mięsień czworoboczny
- mięsień równoległoboczny większy i mniejszy
- mięsień dźwigacz łopatki


USG ŁOKCIA
- jama i błona maziowa stawu łokciowego
- zarysy kości ramiennej, promieniowej i łokciowej
- zarysy chrząstki szklistej i warstwy podchrzęstnej na powierzchni bloczka i główki kości ramiennej oraz dołu łokciowego
- przednia torebka stawu
- więzadło poboczne promieniowe i obrączkowate
- więzadło poboczne łokciowe (część przednia i tylna)
- ścięgno wspólne mięśni prostowników („łokieć tenisisty”)
- ścięgno wspólne mięśni zginaczy („łokieć golfisty”)
- ścięgno mięśnia trójgłowego ramienia
- kaletka wyrostka łokciowego
- rowek nerwu łokciowego i nerw łokciowy
- ocena dynamiczna stabilności nerwu łokciowego
- badanie dynamiczne stawu łokciowego w celu oceny przyczyny deficytu zgięcia/wyprostu łokcia oraz pronacji/supinacji przedramienia